Current AffairsWinmeen Tamil News

மைசூரு தசரா விழா -செப்டம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 5 வரை கொண்டாடப்பட்டது

மைசூரு தசரா விழா இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 26 முதல் அக்டோபர் 5 வரை கொண்டாடப்பட்டது.

முக்கிய தகவல்கள்

மைசூர் தசரா என்பது நவராத்திரியுடன் தொடங்கி விஜயதசமியின் போது முடிவடையும் 10 நாள் திருவிழாவாகும்.

ஹிந்து நாட்காட்டியின் பத்தாவது மாதமான அஷ்வினா மாதத்தின் பத்தாவது நாளில் தஷரா அனுசரிக்கப்படுகிறது. அஷ்வினா மாதம் செப்டெம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடையே வரும்  

சாமுண்டா மலையின் சாமுண்டேஸ்வரி தேவி (துர்கா) மகிஷாசுரனை (எருமைத் தலையுடைய அரக்கன்) எதிர்த்து வெற்றி பெற்றதைக் கொண்டாடும் வகையில் இந்த திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. மகிஷாசுரனை வதம் செய்ததால் அந்த நகரத்திற்கு மைசூரு என்று பெயர் வந்தது.

இதன் தோற்றம் விஜயநகரப் பேரரசின் ஆட்சியின் போது 15 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பாகும்.. 

ஒரு பாரசீக தூதர் அப்துர் ரசாக்  எழுதிய Matla-us-Sadain wa Majma-ul-Bahrain (இரண்டு மங்களகரமான விண்மீன்களின் எழுச்சி மற்றும் இரண்டு பெருங்கடல்களின் சங்கமம்) புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நினைவுக் குறிப்பு இப்பகுதியின் வரலாற்றை 1304 முதல் 1470 வரை உள்ளடக்கியது

. பேரரசின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு மைசூர் தசரா கொண்டாட்டம் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், 17 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் 1610 ஆம் ஆண்டில் ராஜா உடையார் I இன் முயற்சியால் புத்துயிர் பெற்றது.

மைசூருவின் கிழக்கே சாமுண்டி மலையில் உள்ள சாமுண்டேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் அரச குடும்பத்தினர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் தனிப்பட்ட முறையில் நடத்தப்படும் பூஜையோடு இந்நிகழ்ச்சி தொடங்கும்.

இந்த திருவிழாவின் முக்கிய ஈர்ப்புகளில் ஒன்று ஜம்பூ சவாரி – மைசூர் தெருக்களில் நடைபெறும் பாரம்பரிய தசரா ஊர்வலம். ஊர்வலத்தில், சாமுண்டேஸ்வரி தேவியின் சிலை அலங்கரிக்கப்பட்ட யானையின் மேல் தங்க மண்டபத்தில் வைக்கப்படும்.

திருவிழாவின் போது, ​​மைசூர் அரண்மனை 10 நாட்கள் முழுவதும் 100,000 மின் விளக்குகளால் ஜொலிக்கும்.

திருவிழாவின் போது மைசூர் அரண்மனையில் கர்நாடகாவின் ஏராளமான மத மற்றும் கலாச்சார நடவடிக்கைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

திருவிழாவின் போது புகழ்பெற்ற மைசூரு கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது. இது 1880 ஆம் ஆண்டு மைசூர் மகாராஜா, சாமராஜா உடையார் X அவர்களால் மைசூருவில் உள்ள மக்களுக்கு புதுமை மற்றும் வளர்ச்சியைக் காண்பிப்பதற்காக தொடங்கப்பட்டது. இப்போது, ​​இந்த நிகழ்ச்சியை கர்நாடக கண்காட்சி ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

மைசூர் தசரா விழா இந்து நாட்காட்டியின் எந்த மாதத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது?

அஷ்வினா

எந்த வம்சத்தின் ஆட்சியின் போது, ​​மைசூர் தசரா திருவிழா தொடங்கியது?

விஜயநகரப் பேரரசு

அப்துர் ரசாக்கின் எந்த நூலில் மைசூர் தசரா விழா குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?

மட்லா-உஸ்-சதைன் வா மஜ்மா-உல்-பஹ்ரைன்

ஜம்பூ சவாரி எந்த திருவிழாவின் முக்கிய ஈர்ப்பாகும்?

மைசூர் தசரா விழா

மைசூரு கண்காட்சியை தொடங்கிய மன்னர் யார்?

பத்தாம் சாமராஜ உடையார் 

 

Mysuru Dasara Festival

Mysuru Dasara Festival was celebrated from September 26 to October 5 this year.

Key facts

 • Mysuru Dasara is a 10-day festival that commences with Navratri and concludes during the Vijayadashami.
 • It is usually observed on the 10th day of the Hindu calendar month of Ashvina, which usually falls on September and October.
 • The festival is observed to celebrate the victory of Goddess Chamundeshwari of Chamunda Hills (Durga) against Mahishasura (a buffalo-headed demon). The slaying of the Mahishasura gave the city the name Mysuru.
 • Its origins can be traced back to 15th century during the rule of the Vijayanagara Empire.
 • It finds mention in Matla-us-Sadain wa Majma-ul-Bahrain (The Rise of the Two auspicious constellations and the Confluence of the Two Oceans) – a book written by a Persian ambassador Abdur Razzaq. This memoir covers the history of the region from 1304 to 1470.
 • While the celebration of Mysuru Dasara was halted after the fall of the Empire, it was revived in the early 17th century Raja Wodeyar I in 1610.
 • The festival commences with a Pooja privately performed in the presence of the royal family and the state officials in Goddess Chamundeshwari Temple on the Chamundi Hills, situated east of Mysuru.
 • One of the main attraction of this festival is Jumboo Savari – the traditional Dasara procession held on the streets of Mysuru. In the procession, the idol of Goddess Chamundeshwari will be kept on a golden mantapa atop a decorated elephant.
 • During the festival, the Mysuru palace will be lit up throughout the 10 days with 100,000 light bulbs.
 • Numerous religious and cultural activities of Karnataka are organized in the Mysuru Palace during the festival.
 • The famous Mysuru Exhibition is held during the festival. It was started in 1880 by Maharaja of Mysore, Chamaraja Wodeyar X to showcase innovation and development to people in Mysuru. Now, this event is organized by the Karnataka Exhibition Authority.

Mysuru Dasara Festival is celebrated in which month of Hindu calendar?

Ashvina

During reign of which dynasty, Mysuru Dasara Festival started?

Vijayanagara Empire

In which book of Abdur Razzaq, Mysuru Dasara Festival is mentioned?

Matla-us-Sadain wa Majma-ul-Bahrain

Jumboo Savari is main attraction of which festival?

Mysuru Dasara Festival

Which King started Mysuru Exhibition?

Chamaraja Wodeyar X

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!