Current AffairsWinmeen Tamil News

கல்வி 4.0 இந்தியா அறிக்கை- WEF, UNICEF மற்றும் YuWaah (Generation Unlimited India) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியால் வெளியிடப்பட்டது.

கல்வி 4.0 இந்தியா அறிக்கையானது WEF, UNICEF மற்றும் YuWaah (Generation Unlimited India). ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியால் வெளியிடப்பட்டது.

முக்கிய தகவல்கள்

வேகமாக மாறிவரும்  சந்தை சூழலில் மாணவர்களின் பள்ளி கல்விக்கு பிறகான வேலைவாய்ப்பு உறுதி என்பதை செயல்படுத்த உதவுகிறது.

மாணவர்களுக்கு சரியான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால், இந்தியாவில் பள்ளி கல்வி முடிந்தவுடன் பணிக்கு சேர்வது என்பது சவாலாக இருக்கிறது என்று அறிக்கை கண்டறிந்துள்ளது.

பயிற்சியாளர்களின் பற்றாக்குறை, போதிய வளங்கள், உள்கட்டமைப்பு இடைவெளிகள், பள்ளிக் கல்விப் பாடத்திட்டத்தின் மோசமான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உள்ளூர் வேலைவாய்ப்புகளோடு போதிய அறிமுகம் இல்லாமை , தொழிற்கல்வி படிப்புகளுக்கு இடையே உள்ள மோசமான தொடர்பு ஆகியவை இதில் உள்ள முக்கிய சவால்களாகும்.

பெரும்பாலான பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் தொழில் கல்வியை பிரதான கல்விக்கு  அடுத்து இரண்டாவது சிறந்த தேர்வாக கருதுகின்றனர்.

மாணவர்கள் தங்கள் வேலைகள் தொடர்பான உயர் மட்ட திறன்கள், அறிவு மற்றும் திறன்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று முதலாளிகள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். வலுவான தகவல்தொடர்பு திறன், குழுப்பணி மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் விமர்சன சிந்தனைத் திறன்களைக் கொண்ட மாணவர்களையும் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்.

தற்போது, ​​பள்ளிக் கல்வி அமைப்பில் தொழில்துறையின் கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான வழிகள் இல்லை, மேலும் இந்த சிக்கலை தீர்க்க தொழில்துறைகளின் பங்கேற்பை ஈடுபடுத்துவதற்கான முறையான வழி இல்லை.

முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்வி நிலையங்களுக்கு இடையில் கடன்களை மாற்றவோ அல்லது இணைக்கவோ முடியாது என்பதால், தொழிற்கல்வி படிப்புகளுக்குப் பிறகு உயர்கல்வியைத் தொடர மாணவர்களுக்கு தடையாக உள்ளது.

தொழில் விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பது, இன்டர்ன்ஷிப் மற்றும் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் மூலம் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பது, கடன் பரிமாற்றத்தை அனுமதிப்பது, மாணவர்கள் முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்வி, மொழி கற்றல் மூலம் முழுமையான வளர்ச்சி, STEM அடிப்படையிலான படிப்புகள் ( STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics) மற்றும் வாழ்க்கைத் திறன் பயிற்சி மற்றும் பிற பரிந்துரைகளை அளிக்கிறது.

கல்வி 4.0 அறிக்கை

கல்வி 4.0 அறிக்கை முன்முயற்சியின் முன்னேற்றம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை மதிப்பிடுகிறது, இது இந்தியாவின் கல்வித் துறையில் கற்றல் விளைவுகளை மேம்படுத்துவதிலும் ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைப்பதிலும் தொழில்துறை புரட்சி 4.0 தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது நாட்டின் கல்வித் துறையில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை நிவர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் இந்திய பள்ளி அமைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான உத்தியை பரிந்துரைக்கிறது. இது எட்-டெக் மூலம் மாணவர்களை மேம்படுத்தவும் முயல்கிறது. அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களால் செயல்படுத்தக்கூடிய அளவிடக்கூடிய வரையறைகளை, வளர்ச்சிக்கான கட்டமைப்புகளை இது வழங்குகிறது.

The Education 4.0 India report was jointly released by the WEF, UNICEF and YuWaah (Generation Unlimited India).

Key findings

  • The school-to-work transition is the process of making students employable in a rapidly changing job market.
  • The report found that, due to the lack of coordination, school-to-work transitions in India face significant challenges.
  • The main challenges in this regard include lack of trainers, insufficient resources, infrastructure gaps, poor integration with mainstream school education curriculum and poorly links between local skill gaps and vocational courses.
  • Majority of parents and students consider vocational education as the second-best option to mainstream education.
  • Employers expect students to have high level of competencies, knowledge and skills related to their jobs. They also favour those students with strong communication skills, teamwork and problem-solving and critical thinking capabilities.
  • Currently, the school education system lacks the means to satisfy the demands of the industry and there is no formal channel to involve the participation of industries to address this issue.
  • Since credits cannot be transferred or linked between formal and informal education streams, it discourages students from pursuing higher education after vocational courses and vice versa.
  • The report suggests boosting career awareness, increasing job opportunities via internships and apprenticeships, allowing credit transferability to enable students to shift between formal and informal means of education, holistic development through language learning, STEM-based courses and life skills coaching and other such recommendations.

About Education 4.0 report

The Education 4.0 report assesses the progress and findings from Education 4.0 India initiative, which focuses on the use of Industrial Revolution 4.0 technologies in improving the learning outcomes and reducing inequalities in India’s education sector. It aims to address the disparities in the country’s education sector and recommends strategy to improve the Indian school system. It also seeks to empower students using ed-tech. It gives framework for the development of scalable pilots that can be implemented by the government entities and private players.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!