Current AffairsWinmeen Tamil News

WHO இன் உலகளாவிய தடுப்பூசி சந்தை அறிக்கை 2022

உலகளாவிய தடுப்பூசி சந்தை அறிக்கை 2022 நவம்பர் 9, 2022 அன்று உலக சுகாதார அமைப்பால் (WHO) வெளியிடப்பட்டது.

அறிக்கையின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் என்ன?

 • COVID-19 தொற்றுநோயால் தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ளது.
 • அதிக வருமானம் உள்ள நாடுகளில் அதிக தேவை உள்ள முக்கியமான தடுப்பூசிகள் குறைந்த வருமானம் உள்ள நாடுகளில் பற்றாக்குறையாக உள்ளன.
 • சந்தை ஊக்குவிப்பு இல்லாததால், முக்கியமான தடுப்பூசிகளை உருவாக்குவது தடைகளை எதிர்கொள்கிறது.
 • தடையற்ற சந்தை இயக்கவியலால் ஏற்படும் சாதகமற்ற சூழலின் காரணமாக வளர்ச்சி, வழங்கல் மற்றும் டோஸ் அணுகல் ஆகியவற்றில் பல தசாப்த கால முன்னேற்றம் தலைகீழாக மாறுகிறது.
 • 41 சதவீத நாடுகளில் மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் தடுப்பூசி (HPV) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும், குறைந்த வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோயின் சுமை அதிகமாக உள்ளது. அதிக வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் 83 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் HPV தடுப்பூசிகளை அணுகியுள்ளனர்.
 • 2021 ஆம் ஆண்டில் உலகளாவிய சந்தையில் வழங்கப்பட்ட 16 பில்லியன் தடுப்பூசி டோஸ்களில் பெரும்பாலானவை கோவிட்-19 தடுப்பூசி ஆகும். இந்த தடுப்பூசிகளின் மொத்த மதிப்பு 141 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்.
 • தடுப்பூசி சந்தையில் இது ஒரு பெரிய வளர்ச்சியாகும், 2019 (5.8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) உடன் ஒப்பிடும்போது அளவு மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது மற்றும் 2019 சந்தை மதிப்பான 38 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை விட கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மடங்கு அதிகமாகும்.
 • கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தடுப்பூசி விநியோகம் அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு வழக்கமான தடுப்பூசி போடுவதில் ஒரு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போதைய போக்கு தொடர்ந்தால், இந்த பின்னடைவிலிருந்து மீள்வது அல்லது தடுப்பூசிகளுக்கு சமமான அணுகலை உறுதி செய்வது சாத்தியமில்லை.
 • 2021 ஆம் ஆண்டில், 90 க்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள் WHO உறுப்பு நாடுகளுக்கு தடுப்பூசிகளை வழங்குகிறார்கள்.
 • இருப்பினும், “பரந்த போர்ட்ஃபோலியோக்கள், உலகளாவிய அணுகல் மற்றும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தின் பன்முகத்தன்மை” ஆகியவற்றின் காரணமாக 10க்கும் குறைவானவர்கள் விநியோகத்தின் பெரும்பகுதியை நிர்வகித்தனர்.
 • 2 உற்பத்தியாளர்கள் மட்டுமே உலகம் முழுவதும் நிமோகாக்கல் தடுப்பூசிகள், தட்டம்மை மற்றும் ரூபெல்லா கொண்ட தடுப்பூசிகள் போன்ற முக்கிய தடுப்பூசிகளை வழங்குகிறார்கள்.
 • குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களில் உள்ள கொள்கைகள் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலிகள் தடுப்பூசிகளுக்கான அணுகலைப் பாதிக்கின்றன. ஆப்பிரிக்க மற்றும் கிழக்கு மத்திய தரைக்கடல் பகுதிகள் இதனால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பிராந்தியங்களில் உள்ள நாடுகள் 90 சதவிகிதம் வாங்கப்பட்ட தடுப்பூசிகளுக்கு சர்வதேச உற்பத்தியாளர்களைச் சார்ந்துள்ளன.
 • விலை ஏற்றத்தாழ்வுகள் நடுத்தர-வருமான நாடுகளை தடுப்பூசிகளுக்கு அதிக வருமானம் கொண்ட நாடுகளுக்கு சமமாக அல்லது அதற்கு அதிகமாக செலுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
 • தடுப்பூசி உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமை மற்றும் மருந்தளவு விநியோகத்தில் போதுமான அரசாங்க மேற்பார்வை ஆகியவை முக்கிய சவால்களாக உள்ளன.
 • தடுப்பூசி சந்தையில் முன்னுதாரண மாற்றத்தைத் தொடங்கக்கூடிய பல மாற்றங்களை அறிக்கை பரிந்துரைத்தது. அவை:
 1. தெளிவான நோய்த்தடுப்புத் திட்டங்கள்
 2. தீவிர முதலீடு மற்றும் தடுப்பூசி உருவாக்கம், உற்பத்தி மற்றும் விநியோகம் ஆகியவற்றின் வலுவான மேற்பார்வை.

WHO’s Global Vaccine Market Report 2022

 

The Global Vaccine Market Report 2022 was released on November 9, 2022 by the World Health Organization (WHO).

What are the key findings of the report?

 • Vaccine inequality has been exacerbated by the COVID-19 pandemic.
 • Critical vaccines that are in high demand in high-income countries are in short supply in low-income countries.
 • Due to the lack of market incentives, development of critical vaccines is facing hurdles.
 • Decades-long progress in the development, supply and access to doses is getting reversed because of the unfavourable environment caused by free-market dynamics.
 • The burden of cervical cancer is high in low-income countries despite the introduction of human papillomavirus vaccine (HPV) in 41 per cent of these countries. Over 83 per cent of high-income countries have access to HPV vaccines.
 • COVID-19 vaccine accounted for most of the 16 billion vaccine doses that were supplied in the global market in 2021. The total value of these vaccines are 141 billion USD.
 • This is a major growth in the vaccine market, with the volume raising three-fold when compared with the 2019 (5.8 billion USD) and nearly three-and-a-half times the 2019 market value of 38 billion USD.
 • The past 2 years witnessed an increase in vaccine supply. However, there has been a major backslide in the routine immunisation of children during this period. If the current trend persists, it would be impossible to recover from this setback or ensure equitable access to vaccines.
 • In 2021, more than 90 manufacturers are supplying vaccines to the WHO member states.
 • However, less than 10 managed a bulk of the supply because of “broad portfolios, global reach and a diversity of deployable technology”.
 • Only 2 manufacturers supply key vaccines like pneumococcal vaccines, measles and rubella-containing vaccines across the globe.
 • Policies and supply chains in specific regions influence the accessibility to vaccines. African and east Mediterranean regions are the worst impacted by this. Countries in these regions depend on international manufacturers for 90 per cent of their procured vaccines.
 • Price disparities forced the middle-income countries to pay equal to or more than the high-income countries for vaccines.
 • The lack of transparency in vaccine manufacturing and supply and insufficient government oversight in the distribution of doses remain key challenges.
 • The report recommended several changes that can initiate the paradigm shift in vaccine market. These are:
 1. Clear immunization plans
 2. Aggressive investment and stronger oversight of vaccine development, production and distribution.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!