Current AffairsWinmeen Tamil News

ரொசெட்டா கல்வெட்டு-எகிப்திய வரலாற்றாசிரியர்கள் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து ரொசெட்டா ஸ்டோனை திரும்பக் கோருகின்றனர்

எகிப்திய வரலாற்றாசிரியர்கள் தற்போது பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து ரொசெட்டா ஸ்டோன்  வரலாற்றுச் சின்னத்தைத்  திரும்பக் கோருகின்றனர்.

முக்கிய தகவல்கள்:

ரொசெட்டா ஸ்டோன் என்பது கிமு 196 க்கு முந்தைய ஒரு பெரிய கல்வெட்டு ஆகும்.

இது 1799 ஆம் ஆண்டில் வடக்கு எகிப்தில் பிரெஞ்சு இராணுவத் தலைவர் நெப்போலியனின் இராணுவத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

1801 ஆம் ஆண்டு அலெக்ஸாண்டிரியா ஒப்பந்தத்தின் விதிகளின்படி நெப்போலியனின் தோல்வியைத் தொடர்ந்து ரொசெட்டா கல்வெட்டு மற்றும் பிற தொல்பொருட்கள் ஆங்கிலேயர்களால் கைப்பற்றப்பட்டன.

இது 1802 ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பாறைப் பலகையில் மூன்று வெவ்வேறு எழுத்துகளில் ஒரே உரையின் கல்வெட்டுகள் உள்ளன – ஹைரோகிளிஃப்ஸ், டெமோடிக் (ஒரு பண்டைய எகிப்திய எழுத்து முறை) மற்றும் பண்டைய கிரேக்கம். இது ஒரு பெரிய பாறையின் சிறு பகுதி என்று நம்பப்படுகிறது.

ஸ்லாபின் கல்வெட்டு ஒரு ஆணை அல்லது பொது செய்தியை தெரிவிக்கிறது. இது மௌரியப் பேரரசர் அசோகர் செய்து வைத்த கல்வெட்டுகளைப் போன்றது. அசோகரது கல்வெட்டுகளில் புத்தரின் போதனைகள் மற்றும் போர் வெற்றி செய்திகள் ஆகியவை இடம்பெற்றன.

கிமு 204 முதல் 181 வரை ஆட்சி செய்த மன்னர் ஐந்தாம் டாலமியின் காலத்தில் ரொசெட் கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே சுமார் 2,000 ஆண்டுகள் பழமையானது என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கல்வெட்டுகள் அரசரை ஆதரிக்கும் பூசாரிகளின் செய்தியை வழங்குவதாக நம்பப்படுகிறது.

ரொசெட் ஸ்டோன், பிரெஞ்சு மொழியியலாளர் ஜீன்-பிரான்கோயிஸ் சாம்போலியன் ஹைரோகிளிஃப்ஸைப் புரிந்துகொள்ள பயன்படுத்தினார். அவரது பணி பண்டைய எகிப்திய மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தின் புரிதலை மேம்படுத்த உதவியது.

இது எகிப்தியலின் வளர்ச்சிக்கு உதவியது – பண்டைய எகிப்திய வரலாறு, மதம், மொழி, இலக்கியம், கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை பற்றிய ஆய்வு தொடர்பான ஒரு துறையானதுஆம் கிமு 5 முதல் கிபி 4நூற்றாண்டு வரை.

எகிப்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரொசெட்டா நூற்றாண்டு திரும்பப் பெற நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இருப்பினும், சில நாடுகள் மதிப்புமிக்க வரலாற்றுப் பொருட்களைப் பாதுகாக்கவும் பராமரிக்கவும் முடியாமல் போகலாம் என்று வாதிட்டு, பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகம் வரலாற்றுப் பலகையில் திருப்பித் தர மறுத்தது.

எகிப்துக்கு ரொசெட் கல்வெட்டை திரும்புவது நாட்டின் சுற்றுலாத் துறைக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்தை அளிக்கும் – தற்போது போராடி வரும் எகிப்திய பொருளாதாரத்திற்கான முக்கிய வருமான ஆதாரமாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Historians in Egypt are currently demanding the return of the Rosetta Stone from the British Museum.

Key facts

 • The Rosetta Stone is a large stone slab that dates back to 196 BC.
 • It was discovered by the French military leader Napoleon’s army in Northern Egypt in 1799.
 • The Rosetta Stone and other antiquities were taken by British following Napoleon’s defeat as per the provisions of the 1801 Treaty of Alexandria.
 • It has been displayed at the British Museum ever since 1802.
 • The rock slab has inscriptions of the same text in three different scripts – hieroglyphs, demotic (an ancient Egyptian script) and ancient Greek. It is believed to be a part of larger rock.
 • The inscription of the slab conveys a decree or public message. This is similar to the Mauryan Emperor Ashoka’s edicts that featured Buddha’s teachings and victories in wars.
 • The Rosette Stone was estimated to have been engraved during the time of King Ptolemy V, who reigned from 204 to 181 BC. Therefore, the stone is estimated to be around 2,000 years old.
 • The inscriptions are believed to provide priests’ message supporting the King.
 • The Rosette Stone was used by French philologist Jean-Francois Champollion to decipher hieroglyphs. His work helped improve the understanding of ancient Egyptian language and culture.
 • It had helped in the development of the Egyptology – a field concerning the study of ancient Egyptian history, religion, language, literature, art and architecture from 5th millennium BC to 4th century AD.
 • Egyptian archaeologists have long called for the return of the Rosette Stone.
 • However, the British Museum refused to part with the historic slab arguing that some countries might be unable to safeguard and maintain valuable historic items.
 • The return of the Rosette Stone to Egypt would mean a significant boost to the country’s tourism sector – a key source of income for the presently struggling Egyptian economy.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!